Waaruit bestaat een digitaal musicalpakket?

De musicals worden geheel digitaal geleverd via We Transfer (fysieke producten zijn bij te bestellen)

  • Digitaal script (Word) Het script bevat naast de uitgeschreven dialogen en liedteksten ook regie-aanwijzingen en suggesties voor spel, kleding en decor.
  • Bladmuziek (PDF) De bladmuziek bevat de liedteksten, de melodielijnen en de akkoorden.
  • Digitale muziek De bestanden bevatten zowel de ingezongen als de instrumentale muziek alsmede de eventuele geluidseffecten.  Via We Transfer wordt de muziek opgestuurd.
  • Opvoeringsrecht Geldig tot een jaar na factuurdatum bij de school/instantie die de musical heeft aangeschaft.
  • Leerlingentekst (Word) Voor de leerlingen een apart digitaal bestand met het musical-script.

Uitlenen en delen aan derden van onze digitale bestanden en fysieke producten is niet toegestaan!

Belangrijk: opvoeringsrechten Door het aanschaffen van de musical verwerft u automatisch de opvoeringsrechten. Deze rechten gelden voor één locatie. Het is verboden de musical op meerdere locaties op te voeren of materiaal van deze musical ter beschikking te stellen aan derden. Doet u dat wel, dan overtreedt zowel u als degene die het door u verstrekte materiaal illegaal gebruikt de wet op de auteursrechten en riskeert u beiden strafrechtelijke vervolging. Bovenstaande betreft opvoeringen waarbij geen entree geheven wordt. Wordt er wel entree geheven dan gelden wettelijk vastgelegde richtlijnen. U kunt hierover contact met ons opnemen.

Wijze van betalen

Het factuur wordt naar een opgegeven email-adres gestuurd via Moneybird. Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon dat deze factuur bij de betalingsbevoegde instantie terecht komt. Als de eerste factuur niet tijdig wordt betaald, zijn wij genoodzaakt een herinnering te sturen. Hieraan zijn kosten verbonden. De prijzen zijn inclusief BTW*. Onze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK: nummer 16070520 BTW-nummer: NL8109.62.366.B01 Rekeningnummer: NL86ABNA0523531583 * BTW samenstelling:

  • Digitale producten (teksten en muziek): 21%
  • Fysieke producten (boeken, scripts en leerlingenboekjes): 9%
  • Opvoeringsrecht en porto: vrijstelling

Levertijd

 Uw bestelling wordt doorgaans binnen twee werkdagen verwerkt en naar het opgegeven email-adres gestuurd. Als u na een week nog niets ontvangen heeft is het raadzaam even contact met ons op te nemen (073-6144755). 

Adres

Het fysieke pakket, indien van toepassing, wordt op het opgegeven adres of postbus geleverd. Bij onjuiste adresgegevens of als op het adres geen pakketten worden aangenomen, worden de extra portokosten gefactureerd. (Post.nl laat normaal gesproken een afhaalbewijsje achter)

Als de fysieke levering in een VAKANTIE valt kunt u een adres opgeven waar het pakket in elk geval kan worden afgeleverd.